• SỐ LIỆU VIS TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : VIS
  VIS.2020_0403_0520.JPG 4/3/2020 12:32    488 K
  VIS.2020_0403_0530.JPG 4/3/2020 12:43    484 K
  VIS.2020_0403_0540.JPG 4/3/2020 12:52    480 K
  VIS.2020_0403_0550.JPG 4/3/2020 13:03    478 K
  VIS.2020_0403_0600.JPG 4/3/2020 13:12    476 K
  VIS.2020_0403_0610.JPG 4/3/2020 13:23    472 K
  VIS.2020_0403_0620.JPG 4/3/2020 13:32    469 K
  VIS.2020_0403_0630.JPG 4/3/2020 13:42    465 K
  VIS.2020_0403_0640.JPG 4/3/2020 13:53    461 K
  VIS.2020_0403_0650.JPG 4/3/2020 14:02    457 K
  VIS.2020_0403_0700.JPG 4/3/2020 14:12    453 K
  VIS.2020_0403_0710.JPG 4/3/2020 14:22    448 K
  VIS.2020_0403_0720.JPG 4/3/2020 14:33    443 K
  VIS.2020_0403_0730.JPG 4/3/2020 14:42    437 K
  VIS.2020_0403_0740.JPG 4/3/2020 14:52    431 K
  VIS.2020_0403_0750.JPG 4/3/2020 15:02    425 K
  VIS.2020_0403_0800.JPG 4/3/2020 15:13    418 K
  VIS.2020_0403_0810.JPG 4/3/2020 15:22    411 K
  VIS.2020_0403_0820.JPG 4/3/2020 15:34    402 K
  VIS.2020_0403_0830.JPG 4/3/2020 15:43    392 K
  VIS.2020_0403_0840.JPG 4/3/2020 15:52    380 K
  VIS.2020_0403_0850.JPG 4/3/2020 16:03    368 K
  VIS.2020_0403_0900.JPG 4/3/2020 16:12    355 K
  VIS.2020_0403_0910.JPG 4/3/2020 16:23    342 K
  VIS.2020_0403_0920.JPG 4/3/2020 16:33    330 K
  VIS.2020_0403_0930.JPG 4/3/2020 16:43    317 K
  VIS.2020_0403_0940.JPG 4/3/2020 16:53    305 K
  VIS.2020_0403_0950.JPG 4/3/2020 17:02    293 K
  VIS.2020_0403_1000.JPG 4/3/2020 17:13    280 K
  VIS.2020_0403_1010.JPG 4/3/2020 17:22    268 K
  VIS.2020_0403_1020.JPG 4/3/2020 17:33    254 K
  VIS.2020_0403_1030.JPG 4/3/2020 17:42    242 K
  VIS.2020_0403_1040.JPG 4/3/2020 17:52    229 K
  VIS.2020_0403_1050.JPG 4/3/2020 18:02    218 K
  VIS.2020_0403_1100.JPG 4/3/2020 18:12    207 K
  VIS.2020_0403_1110.JPG 4/3/2020 18:22    197 K
  VIS.2020_0403_1120.JPG 4/3/2020 18:32    187 K
  VIS.2020_0403_1130.JPG 4/3/2020 18:42    178 K
  VIS.2020_0403_1140.JPG 4/3/2020 18:52    172 K
  VIS.2020_0403_1150.JPG 4/3/2020 19:01    169 K
  VIS.2020_0403_1200.JPG 4/3/2020 19:12    168 K
  VIS.2020_0403_1210.JPG 4/3/2020 19:22    168 K
  VIS.2020_0403_1220.JPG 4/3/2020 19:31    168 K
  VIS.2020_0403_1230.JPG 4/3/2020 19:42    168 K
  VIS.2020_0403_1240.JPG 4/3/2020 19:52    168 K
  VIS.2020_0403_1250.JPG 4/3/2020 20:02    168 K
  VIS.2020_0403_1300.JPG 4/3/2020 20:11    168 K
  VIS.2020_0403_1310.JPG 4/3/2020 20:22    168 K
  VIS.2020_0403_1320.JPG 4/3/2020 20:32    168 K
  VIS.2020_0403_1330.JPG 4/3/2020 20:42    168 K
  VIS.2020_0403_1340.JPG 4/3/2020 20:52    170 K
  VIS.2020_0403_1350.JPG 4/3/2020 21:01    170 K
  VIS.2020_0403_1400.JPG 4/3/2020 21:11    171 K
  VIS.2020_0403_1410.JPG 4/3/2020 21:21    172 K
  VIS.2020_0403_1420.JPG 4/3/2020 21:31    168 K
  VIS.2020_0403_1430.JPG 4/3/2020 21:42    168 K
  VIS.2020_0403_1450.JPG 4/3/2020 22:02    168 K
  VIS.2020_0403_1500.JPG 4/3/2020 22:12    168 K
  VIS.2020_0403_1510.JPG 4/3/2020 22:22    169 K
  VIS.2020_0403_1520.JPG 4/3/2020 22:32    169 K
  VIS.2020_0403_1530.JPG 4/3/2020 22:42    168 K
  VIS.2020_0403_1540.JPG 4/3/2020 22:51    168 K
  VIS.2020_0403_1550.JPG 4/3/2020 23:01    168 K
  VIS.2020_0403_1600.JPG 4/3/2020 23:11    168 K
  VIS.2020_0403_1610.JPG 4/3/2020 23:22    168 K
  VIS.2020_0403_1620.JPG 4/3/2020 23:32    168 K
  VIS.2020_0403_1630.JPG 4/3/2020 23:41    168 K
  VIS.2020_0403_1640.JPG 4/3/2020 23:51    168 K
  VIS.2020_0403_1650.JPG 4/4/2020 00:01    168 K
  VIS.2020_0403_1700.JPG 4/4/2020 00:11    168 K
  VIS.2020_0403_1710.JPG 4/4/2020 00:22    168 K

  71 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )