• RadarQuyNhon: Radar Quy Nhơn RadarQuyNhon/Radar Quy Nhơn hiện đang bị lỗi trình quét Không tạo được sản phẩm, đang kiểm tra, khắc phục.Trân trọng báo cáo.  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN 29 Files PLI002.T.201910181650.jpg 10/18/2019 23:58_ 08p 192K
  2VIỆT TRÌ 30 Files VTR002.T.201910181650.jpg 10/18/2019 23:58_ 08p 213K
  3VINH 29 Files VIN002.T.201910181650.jpg 10/18/2019 23:58_ 08p 178K
  4TAM KỲ 28 Files TKY002.T.201910181650.jpg 10/18/2019 23:58_ 08p 151K
  5NHA TRANG 16 Files NHT002.T.201910181610.jpg 10/18/2019 23:28_ 38p 185K
  6NHÀ BÈ 29 Files NHB002.T.201910181650.jpg 10/18/2019 23:58_ 08p 300K
  7ĐÔNG HÀ 29 Files DON002.T.201910181650.jpg 10/18/2019 23:58_ 08p 165K
  8PHA ĐIN 29 Files PHA002.T.201910181650.jpg 10/18/2019 23:58_ 08p 157K
  9PLEIKU 29 Files PLE002.T.201910181650.jpg 10/18/2019 23:58_ 08p 223K
  10QUY NHƠN 25 Files QNH002.T.201910181650.jpg 10/18/2019 23:58_ 08p 213K
  11TỔ HỢP 58 File VN_20191018_1650.jpg 10/19/2019 00:00_ 06p 838K
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 72 Files IR.2019_1018_1640.JPG 10/18/2019 23:52_ 15p 281KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 72 Files VIS.2019_1018_1640.JPG 10/18/2019 23:53_ 14p 168KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 72 Files WV.2019_1018_1640.JPG 10/18/2019 23:52_ 15p 122K
  4DusT 70 Files Dus_20191018.Z1640.jpg 10/18/2019 23:53_ 14p 283KNhận từ Tầng 7 Server 103
  5Airmass 71 Files Air_20191018.Z1640.jpg 10/18/2019 23:55_ 12p 186KNhận từ Tầng 7 Server 103
  6Nature 64 Files Nac_20191018.Z1630.jpg 10/18/2019 23:44_ 23p 129KNhận từ Tầng 7 Server 103
  7Micro 71 Files Nim20191018.Z1640.jpg 10/18/2019 23:54_ 13p 295KNhận từ Tầng 7 Server 103
  8Snow_fog 70 Files Sof__20191018.Z1640.jpg 10/18/2019 23:53_ 14p 174KNhận từ Tầng 7 Server 103
  9Storm 70 Files DSt_20191018.Z1640.jpg 10/18/2019 23:55_ 12p 169KNhận từ Tầng 7 Server 103
  10SandWitch 65 Files SWD_20191018.Z1630.jpg 10/18/2019 23:44_ 23p 267KNhận từ Tầng 7 Server 103

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )