•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN 29 Files PLI002.T.202004031820.jpg 4/4/2020 01:26_ 01p 187K
  2VIỆT TRÌ 29 Files VTR002.T.202004031810.jpg 4/4/2020 01:26_ 01p 220K
  3VINH 29 Files VIN002.T.202004031820.jpg 4/4/2020 01:26_ 01p 177K
  4TAM KỲ 29 Files TKY002.T.202004031820.jpg 4/4/2020 01:26_ 01p 116K
  5NHA TRANG 19 Files NHT002.T.202004031800.jpg 4/4/2020 01:26_ 01p 131K
  6NHÀ BÈ 29 Files NHB002.T.202004031820.jpg 4/4/2020 01:26_ 01p 182K
  7ĐÔNG HÀ 29 Files DON002.T.202004031820.jpg 4/4/2020 01:26_ 01p 121K
  8PHA ĐIN 29 Files PHA002.T.202004031820.jpg 4/4/2020 01:26_ 01p 165K
  9PLEIKU 29 Files PLE002.T.202004031820.jpg 4/4/2020 01:26_ 01p 150K
  10QUY NHƠN 29 Files QNH002.T.202004031820.jpg 4/4/2020 01:26_ 01p 130K
  11TỔ HỢP 60 File VN_20200403_1820.jpg 4/4/2020 01:26_ 01p 698K
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 71 Files IR.2020_0403_1810.JPG 4/4/2020 01:22_ 06p 267KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 71 Files VIS.2020_0403_1810.JPG 4/4/2020 01:22_ 06p 168KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 71 Files WV.2020_0403_1810.JPG 4/4/2020 01:22_ 06p 114K
  4DusT 70 Files Dus_20200403.Z1810.jpg 4/4/2020 01:23_ 05p 260KNhận từ Tầng 7 Server 103
  5Airmass 71 Files Air_20200403.Z1810.jpg 4/4/2020 01:25_ 03p 173KNhận từ Tầng 7 Server 103
  6Nature 69 Files Nac_20200403.Z1810.jpg 4/4/2020 01:23_ 05p 129KNhận từ Tầng 7 Server 103
  7Micro 69 Files Nim20200403.Z1810.jpg 4/4/2020 01:24_ 04p 307KNhận từ Tầng 7 Server 103
  8Snow_fog 69 Files Sof__20200403.Z1810.jpg 4/4/2020 01:23_ 05p 168KNhận từ Tầng 7 Server 103
  9Storm 69 Files DSt_20200403.Z1810.jpg 4/4/2020 01:25_ 03p 156KNhận từ Tầng 7 Server 103
  10SandWitch 70 Files SWD_20200403.Z1810.jpg 4/4/2020 01:23_ 05p 184KNhận từ Tầng 7 Server 103

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )