•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN 29 Files PLI002.T.201908232030.jpg 8/24/2019 03:37_ 05p 214K
  2VIỆT TRÌ 29 Files VTR002.T.201908232020.jpg 8/24/2019 03:37_ 05p 215K
  3VINH 29 Files VIN002.T.201908232030.jpg 8/24/2019 03:37_ 05p 201K
  4TAM KỲ 29 Files TKY002.T.201908232030.jpg 8/24/2019 03:37_ 05p 177K
  5NHA TRANG 5 Files NHT002.T.201908231814.jpg 8/24/2019 01:27_ 02h15p 135K
  6NHÀ BÈ 29 Files NHB002.T.201908232030.jpg 8/24/2019 03:37_ 05p 191K
  7ĐÔNG HÀ 29 Files DON002.T.201908232030.jpg 8/24/2019 03:37_ 05p 231K
  8PHA ĐIN 29 Files PHA002.T.201908232030.jpg 8/24/2019 03:37_ 05p 159K
  9PLEIKU 29 Files PLE002.T.201908232030.jpg 8/24/2019 03:37_ 05p 271K
  10QUY NHƠN 0 File dữ liệu không có > 5h
  11TỔ HỢP 59 File VN_20190823_2030.jpg 8/24/2019 03:39_ 03p 837K
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 72 Files IR.2019_0823_2030.JPG 8/24/2019 03:42_ 00p 285KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 72 Files VIS.2019_0823_2030.JPG 8/24/2019 03:42_ 00p 171KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 72 Files WV.2019_0823_2030.JPG 8/24/2019 03:42_ 00p 113K
  4DusT 70 Files Dus_20190823.Z2020.jpg 8/24/2019 03:35_ 07p 309KNhận từ Tầng 7 Server 103
  5Airmass 71 Files Air_20190823.Z2020.jpg 8/24/2019 03:37_ 05p 195KNhận từ Tầng 7 Server 103
  6Nature 71 Files Nac_20190823.Z2020.jpg 8/24/2019 03:35_ 07p 129KNhận từ Tầng 7 Server 103
  7Micro 70 Files Nim20190823.Z2020.jpg 8/24/2019 03:36_ 06p 302KNhận từ Tầng 7 Server 103
  8Snow_fog 71 Files Sof__20190823.Z2020.jpg 8/24/2019 03:35_ 07p 181KNhận từ Tầng 7 Server 103
  9Storm 71 Files DSt_20190823.Z2020.jpg 8/24/2019 03:37_ 05p 176KNhận từ Tầng 7 Server 103
  10SandWitch 71 Files SWD_20190823.Z2020.jpg 8/24/2019 03:35_ 07p 287KNhận từ Tầng 7 Server 103

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )