•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN 29 Files PLI002.T.201912100900.jpg 12/10/2019 16:07_ 09p 186K
  2VIỆT TRÌ 29 Files VTR002.T.201912100850.jpg 12/10/2019 16:07_ 09p 209K
  3VINH 0 File dữ liệu không có > 5h
  4TAM KỲ 29 Files TKY002.T.201912100900.jpg 12/10/2019 16:07_ 09p 117K
  5NHA TRANG 14 Files NHT002.T.201912100850.jpg 12/10/2019 16:07_ 09p 132K
  6NHÀ BÈ 29 Files NHB002.T.201912100900.jpg 12/10/2019 16:07_ 09p 181K
  7ĐÔNG HÀ 29 Files DON002.T.201912100900.jpg 12/10/2019 16:07_ 09p 121K
  8PHA ĐIN 29 Files PHA002.T.201912100900.jpg 12/10/2019 16:07_ 09p 157K
  9PLEIKU 29 Files PLE002.T.201912100900.jpg 12/10/2019 16:07_ 09p 148K
  10QUY NHƠN 29 Files QNH002.T.201912100900.jpg 12/10/2019 16:07_ 09p 129K
  11TỔ HỢP 59 File VN_20191210_0900.jpg 12/10/2019 16:09_ 07p 684K
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 72 Files IR.2019_1210_0900.JPG 12/10/2019 16:13_ 03p 288KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 72 Files VIS.2019_1210_0900.JPG 12/10/2019 16:14_ 02p 270KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 72 Files WV.2019_1210_0900.JPG 12/10/2019 16:13_ 03p 121K
  4DusT 66 Files Dus_20191210.Z0840.jpg 12/10/2019 15:56_ 20p 289KNhận từ Tầng 7 Server 103
  5Airmass 72 Files Air_20191210.Z0850.jpg 12/10/2019 16:07_ 09p 193KNhận từ Tầng 7 Server 103
  6Nature 62 Files Nac_20191210.Z0840.jpg 12/10/2019 15:56_ 20p 183KNhận từ Tầng 7 Server 103
  7Micro 71 Files Nim20191210.Z0850.jpg 12/10/2019 16:05_ 11p 273KNhận từ Tầng 7 Server 103
  8Snow_fog 69 Files Sof__20191210.Z0850.jpg 12/10/2019 16:05_ 11p 230KNhận từ Tầng 7 Server 103
  9Storm 69 Files DSt_20191210.Z0850.jpg 12/10/2019 16:07_ 09p 182KNhận từ Tầng 7 Server 103
  10SandWitch 67 Files SWD_20191210.Z0850.jpg 12/10/2019 16:04_ 12p 272KNhận từ Tầng 7 Server 103

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )