• SỐ LIỆU PHA ĐIN TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : PHA ĐIN
  1 PHA002.T.201908231520.jpg 8/23/2019 22:27    185 K
  2 PHA002.T.201908231530.jpg 8/23/2019 22:37    183 K
  3 PHA002.T.201908231540.jpg 8/23/2019 22:47    180 K
  4 PHA002.T.201908231550.jpg 8/23/2019 22:57    176 K
  5 PHA002.T.201908231600.jpg 8/23/2019 23:07    174 K
  6 PHA002.T.201908231610.jpg 8/23/2019 23:17    173 K
  7 PHA002.T.201908231620.jpg 8/23/2019 23:27    172 K
  8 PHA002.T.201908231630.jpg 8/23/2019 23:37    171 K
  9 PHA002.T.201908231640.jpg 8/23/2019 23:47    169 K
  10 PHA002.T.201908231650.jpg 8/23/2019 23:57    167 K
  11 PHA002.T.201908231700.jpg 8/24/2019 00:07    165 K
  12 PHA002.T.201908231710.jpg 8/24/2019 00:17    163 K
  13 PHA002.T.201908231720.jpg 8/24/2019 00:27    161 K
  14 PHA002.T.201908231730.jpg 8/24/2019 00:37    160 K
  15 PHA002.T.201908231740.jpg 8/24/2019 00:47    159 K
  16 PHA002.T.201908231750.jpg 8/24/2019 00:57    158 K
  17 PHA002.T.201908231800.jpg 8/24/2019 01:07    158 K
  18 PHA002.T.201908231810.jpg 8/24/2019 01:17    158 K
  19 PHA002.T.201908231820.jpg 8/24/2019 01:27    158 K
  20 PHA002.T.201908231830.jpg 8/24/2019 01:37    158 K
  21 PHA002.T.201908231840.jpg 8/24/2019 01:47    158 K
  22 PHA002.T.201908231850.jpg 8/24/2019 01:57    158 K
  23 PHA002.T.201908231900.jpg 8/24/2019 02:07    158 K
  24 PHA002.T.201908231910.jpg 8/24/2019 02:17    158 K
  25 PHA002.T.201908231920.jpg 8/24/2019 02:27    159 K
  26 PHA002.T.201908231930.jpg 8/24/2019 02:37    159 K
  27 PHA002.T.201908231940.jpg 8/24/2019 02:47    159 K
  28 PHA002.T.201908231950.jpg 8/24/2019 02:57    159 K
  29 PHA002.T.201908232000.jpg 8/24/2019 03:07    159 K

  29 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )