• SỐ LIỆU VINH TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : VINH
  1 VIN002.T.202004031320.jpg 4/3/2020 20:25    172 K
  2 VIN002.T.202004031330.jpg 4/3/2020 20:36    173 K
  3 VIN002.T.202004031340.jpg 4/3/2020 20:45    172 K
  4 VIN002.T.202004031350.jpg 4/3/2020 20:56    174 K
  5 VIN002.T.202004031400.jpg 4/3/2020 21:06    173 K
  6 VIN002.T.202004031410.jpg 4/3/2020 21:15    174 K
  7 VIN002.T.202004031420.jpg 4/3/2020 21:25    175 K
  8 VIN002.T.202004031430.jpg 4/3/2020 21:35    175 K
  9 VIN002.T.202004031440.jpg 4/3/2020 21:45    176 K
  10 VIN002.T.202004031450.jpg 4/3/2020 21:55    177 K
  11 VIN002.T.202004031500.jpg 4/3/2020 22:05    176 K
  12 VIN002.T.202004031510.jpg 4/3/2020 22:16    176 K
  13 VIN002.T.202004031520.jpg 4/3/2020 22:26    176 K
  14 VIN002.T.202004031530.jpg 4/3/2020 22:36    176 K
  15 VIN002.T.202004031540.jpg 4/3/2020 22:46    176 K
  16 VIN002.T.202004031550.jpg 4/3/2020 22:56    177 K
  17 VIN002.T.202004031600.jpg 4/3/2020 23:06    175 K
  18 VIN002.T.202004031610.jpg 4/3/2020 23:16    173 K
  19 VIN002.T.202004031620.jpg 4/3/2020 23:26    174 K
  20 VIN002.T.202004031630.jpg 4/3/2020 23:36    173 K
  21 VIN002.T.202004031640.jpg 4/3/2020 23:46    173 K
  22 VIN002.T.202004031650.jpg 4/3/2020 23:56    173 K
  23 VIN002.T.202004031700.jpg 4/4/2020 00:06    172 K
  24 VIN002.T.202004031710.jpg 4/4/2020 00:16    173 K
  25 VIN002.T.202004031720.jpg 4/4/2020 00:26    172 K
  26 VIN002.T.202004031730.jpg 4/4/2020 00:36    172 K
  27 VIN002.T.202004031740.jpg 4/4/2020 00:46    172 K
  28 VIN002.T.202004031750.jpg 4/4/2020 00:55    175 K
  29 VIN002.T.202004031800.jpg 4/4/2020 01:06    175 K

  29 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )