• RadarNhaBe: Trạm RaDa Nhà Bè . RadarNhaBe/Trạm tạm dừng quan trắc Rada từ 8h10 đến 10h00. Để bảo dưỡng và vệ sinh toàn trạm. Trân trọng báo cáo. RadarVinh: V/v: gián đoạn số liệu Ra đa: Ra đa Việt Trì gặp sự cố , số liệu bị gián đoạn.  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN 29 Files PLI002.T.202002200200.jpg 2/20/2020 09:08_ 06p 187K
  2VIỆT TRÌ 0 File dữ liệu không có > 5h
  3VINH 29 Files VIN002.T.202002200200.jpg 2/20/2020 09:08_ 06p 167K
  4TAM KỲ 28 Files TKY002.T.202002200200.jpg 2/20/2020 09:08_ 06p 118K
  5NHA TRANG 11 Files NHT002.T.202002200140.jpg 2/20/2020 08:58_ 16p 134K
  6NHÀ BÈ 23 Files NHB002.T.202002200100.jpg 2/20/2020 08:08_ 01h06p 182K
  7ĐÔNG HÀ 28 Files DON002.T.202002200200.jpg 2/20/2020 09:08_ 06p 131K
  8PHA ĐIN 25 Files PHA002.T.202002200200.jpg 2/20/2020 09:08_ 06p 157K
  9PLEIKU 29 Files PLE002.T.202002200200.jpg 2/20/2020 09:08_ 06p 149K
  10QUY NHƠN 28 Files QNH002.T.202002200200.jpg 2/20/2020 09:08_ 06p 132K
  11TỔ HỢP 60 File VN_20200220_0200.jpg 2/20/2020 09:10_ 04p 688K
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 71 Files IR.2020_0220_0200.JPG 2/20/2020 09:13_ 01p 274KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 71 Files VIS.2020_0220_0200.JPG 2/20/2020 09:13_ 01p 491KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 71 Files WV.2020_0220_0200.JPG 2/20/2020 09:13_ 01p 105K
  4DusT 69 Files Dus_20200220.Z0150.jpg 2/20/2020 09:11_ 03p 260KNhận từ Tầng 7 Server 103
  5Airmass 71 Files Air_20200220.Z0150.jpg 2/20/2020 09:13_ 01p 106KNhận từ Tầng 7 Server 103
  6Nature 67 Files Nac_20200220.Z0150.jpg 2/20/2020 09:11_ 03p 261KNhận từ Tầng 7 Server 103
  7Micro 71 Files Nim20200220.Z0150.jpg 2/20/2020 09:12_ 02p 242KNhận từ Tầng 7 Server 103
  8Snow_fog 69 Files Sof__20200220.Z0150.jpg 2/20/2020 09:11_ 03p 292KNhận từ Tầng 7 Server 103
  9Storm 69 Files DSt_20200220.Z0150.jpg 2/20/2020 09:12_ 02p 189KNhận từ Tầng 7 Server 103
  10SandWitch 68 Files SWD_20200220.Z0150.jpg 2/20/2020 09:11_ 03p 229KNhận từ Tầng 7 Server 103

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )

  LỊCH TRỰC PHÒNG KHÍ TƯỢNG RA ĐA
  2020
  14/2
  Sáu
  2020
  15/2
  Bảy
  2020
  16/2
  CN
  2020
  17/2
  Hai
  2020
  18/2
  Ba
  2020
  19/2
  2020
  20/2
  Năm
  2020
  21/2
  Sáu
  2020
  22/2
  Bảy
  2020
  23/2
  CN
  2020
  24/2
  Hai
  2020
  25/2
  Ba
  2020
  26/2
  2020
  27/2
  Năm
  2020
  28/2
  Sáu
  2020
  29/2
  Bảy
  Trực
  7h-19h
  Vinh
  Hiếu
  Trang
  Thủy
  Thơm
  Hòa
  Dũng
  Phương
  Toán
  Bắc
  Vinh
  Hiếu
  Trang
  Thủy
  Thơm
  Hòa
  Dũng
  Phương
  Toán
  Bắc
  Vinh
  Hiếu
  Trang
  Thủy
  Thơm
  Hòa
  Dũng
  Phương
  Toán
  Bắc
  Vinh
  Hiếu
  Ca 1
  Ca 2
  Ca 3


  Lịch trực thông tin

  Báo cáo truyền số liệu