•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN 29 Files PLI002.T.201909240850.jpg 9/24/2019 15:58_ 09p 188K
  2VIỆT TRÌ 30 Files VTR002.T.201909240850.jpg 9/24/2019 15:58_ 09p 207K
  3VINH 29 Files VIN002.T.201909240850.jpg 9/24/2019 15:58_ 09p 165K
  4TAM KỲ 29 Files TKY002.T.201909240850.jpg 9/24/2019 15:58_ 09p 123K
  5NHA TRANG 11 Files NHT002.T.201909240840.jpg 9/24/2019 15:58_ 09p 132K
  6NHÀ BÈ 29 Files NHB002.T.201909240850.jpg 9/24/2019 15:58_ 09p 183K
  7ĐÔNG HÀ 28 Files DON002.T.201909240850.jpg 9/24/2019 15:58_ 09p 128K
  8PHA ĐIN 29 Files PHA002.T.201909240850.jpg 9/24/2019 15:58_ 09p 157K
  9PLEIKU 29 Files PLE002.T.201909240850.jpg 9/24/2019 15:58_ 09p 158K
  10QUY NHƠN 29 Files QNH002.T.201909240850.jpg 9/24/2019 15:58_ 09p 135K
  11TỔ HỢP 59 File VN_20190924_0850.jpg 9/24/2019 16:00_ 07p 702K
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 72 Files IR.2019_0924_0840.JPG 9/24/2019 15:51_ 17p 297KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 72 Files VIS.2019_0924_0840.JPG 9/24/2019 15:53_ 15p 372KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 72 Files WV.2019_0924_0840.JPG 9/24/2019 15:51_ 17p 119K
  4DusT 69 Files Dus_20190924.Z0840.jpg 9/24/2019 15:56_ 12p 266KNhận từ Tầng 7 Server 103
  5Airmass 71 Files Air_20190924.Z0840.jpg 9/24/2019 15:58_ 10p 190KNhận từ Tầng 7 Server 103
  6Nature 69 Files Nac_20190924.Z0840.jpg 9/24/2019 15:56_ 12p 210KNhận từ Tầng 7 Server 103
  7Micro 68 Files Nim20190924.Z0840.jpg 9/24/2019 15:57_ 11p 225KNhận từ Tầng 7 Server 103
  8Snow_fog 70 Files Sof__20190924.Z0840.jpg 9/24/2019 15:56_ 12p 256KNhận từ Tầng 7 Server 103
  9Storm 68 Files DSt_20190924.Z0840.jpg 9/24/2019 15:58_ 10p 191KNhận từ Tầng 7 Server 103
  10SandWitch 69 Files SWD_20190924.Z0840.jpg 9/24/2019 15:56_ 12p 260KNhận từ Tầng 7 Server 103

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )