•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN 158 Files PLI002.T.201907162250.jpg 7/17/2019 05:57_ 03p 202K
  2VIỆT TRÌ 159 Files VTR002.T.201907162250.jpg 7/17/2019 05:59_ 01p 237K
  3VINH 138 Files VIN002.T.201907162250.jpg 7/17/2019 05:57_ 03p 143K
  4TAM KỲ 150 Files TKY002.T.201907162250.jpg 7/17/2019 05:57_ 03p 110K
  5NHA TRANG 19 Files NHT002.T.201907162100.jpg 7/17/2019 04:17_ 01h43p 131K
  6NHÀ BÈ 154 Files NHB002.T.201907162250.jpg 7/17/2019 05:57_ 03p 229K
  7ĐÔNG HÀ 154 Files DON002.T.201907162250.jpg 7/17/2019 05:57_ 03p 117K
  8PHA ĐIN 154 Files PHA002.T.201907162250.jpg 7/17/2019 05:57_ 03p 172K
  9PLEIKU 148 Files PLE002.T.201907162250.jpg 7/17/2019 05:57_ 03p 166K
  10TỔ HỢP 188 File VN_20190716_2250.jpg 7/17/2019 05:59_ 01p 733K
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 198 Files IR.2019_0716_2240.JPG 7/17/2019 05:51_ 09p 309KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 198 Files VIS.2019_0716_2240.JPG 7/17/2019 05:52_ 08p 331KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 198 Files WV.2019_0716_2240.JPG 7/17/2019 05:51_ 09p 125K
  4DusT 193 Files Dus_20190716.Z2240.jpg 7/17/2019 05:53_ 07p 345KNhận từ Tầng 7 Server 103
  5Airmass 196 Files Air_20190716.Z2240.jpg 7/17/2019 05:56_ 04p 221KNhận từ Tầng 7 Server 103
  6Nature 193 Files Nac_20190716.Z2240.jpg 7/17/2019 05:53_ 07p 195KNhận từ Tầng 7 Server 103
  7Micro 196 Files Nim20190716.Z2240.jpg 7/17/2019 05:54_ 06p 280KNhận từ Tầng 7 Server 103
  8Snow_fog 198 Files Sof__20190716.Z2240.jpg 7/17/2019 05:53_ 07p 254KNhận từ Tầng 7 Server 103
  9Storm 196 Files DSt_20190716.Z2240.jpg 7/17/2019 05:55_ 05p 208KNhận từ Tầng 7 Server 103
  10SandWitch 196 Files SWD_20190716.Z2240.jpg 7/17/2019 05:53_ 07p 341KNhận từ Tầng 7 Server 103

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )