•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN 29 Files PLI002.T.202001191620.jpg 1/19/2020 23:28_ 03p 186K
  2VIỆT TRÌ 29 Files VTR002.T.202001191610.jpg 1/19/2020 23:28_ 03p 208K
  3VINH 29 Files VIN002.T.202001191620.jpg 1/19/2020 23:28_ 03p 169K
  4TAM KỲ 29 Files TKY002.T.202001191620.jpg 1/19/2020 23:28_ 03p 116K
  5NHA TRANG 11 Files NHT002.T.202001191610.jpg 1/19/2020 23:28_ 03p 131K
  6NHÀ BÈ 29 Files NHB002.T.202001191620.jpg 1/19/2020 23:28_ 03p 183K
  7ĐÔNG HÀ 29 Files DON002.T.202001191620.jpg 1/19/2020 23:28_ 03p 123K
  8PHA ĐIN 29 Files PHA002.T.202001191620.jpg 1/19/2020 23:28_ 03p 157K
  9PLEIKU 29 Files PLE002.T.202001191620.jpg 1/19/2020 23:28_ 03p 148K
  10QUY NHƠN 29 Files QNH002.T.202001191620.jpg 1/19/2020 23:28_ 03p 128K
  11TỔ HỢP 59 File VN_20200119_1620.jpg 1/19/2020 23:30_ 01p 689K
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 71 Files IR.2020_0119_1610.JPG 1/19/2020 23:23_ 08p 260KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 71 Files VIS.2020_0119_1610.JPG 1/19/2020 23:23_ 08p 168KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 71 Files WV.2020_0119_1610.JPG 1/19/2020 23:23_ 08p 109K
  4DusT 71 Files Dus_20200119.Z1610.jpg 1/19/2020 23:29_ 02p 249KNhận từ Tầng 7 Server 103
  5Airmass 71 Files Air_20200119.Z1610.jpg 1/19/2020 23:31_ 00p 155KNhận từ Tầng 7 Server 103
  6Nature 58 Files Nac_20200119.Z1610.jpg 1/19/2020 23:29_ 02p 129KNhận từ Tầng 7 Server 103
  7Micro 70 Files Nim20200119.Z1610.jpg 1/19/2020 23:30_ 01p 328KNhận từ Tầng 7 Server 103
  8Snow_fog 67 Files Sof__20200119.Z1610.jpg 1/19/2020 23:29_ 02p 161KNhận từ Tầng 7 Server 103
  9Storm 60 Files DSt_20200119.Z1610.jpg 1/19/2020 23:30_ 01p 143KNhận từ Tầng 7 Server 103
  10SandWitch 59 Files SWD_20200119.Z1610.jpg 1/19/2020 23:29_ 02p 177KNhận từ Tầng 7 Server 103

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )

  LỊCH TRỰC PHÒNG KHÍ TƯỢNG RA ĐA
  2020
  13/1
  Hai
  2020
  14/1
  Ba
  2020
  15/1
  2020
  16/1
  Năm
  2020
  17/1
  Sáu
  2020
  18/1
  Bảy
  2020
  19/1
  CN
  2020
  20/1
  Hai
  2020
  21/1
  Ba
  2020
  22/1
  2020
  23/1
  Năm
  2020
  24/1
  Sáu
  2020
  25/1
  Bảy
  2020
  26/1
  CN
  2020
  27/1
  Hai
  2020
  28/1
  Ba
  2020
  29/1
  2020
  30/1
  Năm
  2020
  31/1
  Sáu
  Trực
  7h-19h
  Dũng
  Phương
  Toán
  Bắc
  Hiếu
  Khánh
  Trang
  Thủy
  Thơm
  Hòa
  Dũng
  Phương
  Toán
  Bắc
  Hiếu
  Khánh
  Trang
  Thủy
  Thơm
  Dũng
  Phương
  Toán
  Bắc
  Khánh
  Hiếu
  Trang
  Thủy
  Hòa
  Thơm
  Dũng
  Phương
  Toán
  Bắc
  Hiếu
  Khánh
  Trang
  Thủy
  Ca 1
  Ca 2
  Ca 3


  Lịch trực thông tin

  Báo cáo truyền số liệu