Radar Loop

      Phù Liễn.         Việt Trì.         Vinh.         Đông Hà.         Tam Kỳ.         Nha Trang.         Nhà Bè.   Tổ hợp. Tdp kiểm soát file
    Hiển thị trạm: Việt Trì.

      Bán kính : 480Km(). 240Km(Cập nhật 0:1p5s). 120Km(). 60Km().

Trình duyệt web không chạy đc scriptable.

Nếu có thể chuyển disabled="true" scripting trong trình duyệt web để xem loop ảnh

Phòng Thông tin và Dữ liệu Khí tượng cao không.  04-32.673.199 Máy lẻ 417.  P717.Tòa Nhà TT-KTTVQG. Số 8 Pháo Đài Láng, P.Láng Thượng. Q Đống Đa. Hà Nội

Hình ảnh đang thử nghiệm. Copyright (c) Oct, 2016 http://www.amo.gov.vn. All rights reserved. Design by http://www.bom.gov.au.
Edit; development by P.TTDL KTCK.Version 3.1_12/10/2016 .

Ver3.2 -17/10/2016 Cập nhật tương đối các mã điện mặt đất vào bán kính theo kinh vĩ độ tự động theo máy chủ http://domua.amo.gov.vn/madien