• +00 (84) 2432673199 ext 468
  • vanphongktck@amo.gov.vn
  • Khách:201
  • Login
Radar Loop
      Tổ hợp         Phù Liễn         Việt Trì         Vinh         Đông Hà         Tam Kỳ         Nha Trang         Nhà Bè         Pha Đin         PleiKu   kiểm soát file

      Bán kính : 480Km(). 240Km(Cập nhật 0:1p15s). 120Km(). 60Km().

Trình duyệt web không chạy đc scriptable.

Nếu có thể chuyển disabled="true" scripting trong trình duyệt web để xem loop ảnh

Latest News

Copyright © 201̣9 - All Rights Reserved - www.amo.gov.vn .