Radar Loop

      Phù Liễn.         Việt Trì.         Vinh.         Đông Hà.         Tam Kỳ.         Nha Trang.         Nhà Bè.   Tổng hợp. Tdp

Sản phẩm đang thử nghiệm
      SPRa đa Phù Liễn.          SPRa đa Việt Trì.          SPRa đa Vinh.   
    Hiển thị trạm: Phù Liễn.

      Bán kính : 480Km(). 240Km(). 120Km(). 60Km().

Trình duyệt web không chạy đc scriptable.

Nếu có thể chuyển disabled="true" scripting trong trình duyệt web để xem loop ảnh

Phòng Thông tin và Dữ liệu Khí tượng cao không.  04-32.673.199 Máy lẻ 417.  P717.Tòa Nhà TT-KTTVQG. Số 8 Pháo Đài Láng, P.Láng Thượng. Q Đống Đa. Hà Nội

Hình ảnh đang thử nghiệm. Copyright (c) Oct, 2016 http://www.amo.gov.vn. All rights reserved. Design by http://www.bom.gov.au.
Edit; development by P.TTDL KTCK.Version 3.1_12/10/2016 .

Ver3.2 -17/10/2016 Cập nhật tương đối các mã điện mặt đất vào bán kính theo kinh vĩ độ tự động theo máy chủ http://domua.amo.gov.vn/madien