Thông báo Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3   
Công văn đến số   :   CVDEN   2 : 17/1/2018 [Xem chi tiết]
Thông báo Kế hoạch ôn tập, thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông   
Công văn đến số   :   CVDEN   1 : 17/1/2018 [Xem chi tiết]
Về việc ủy quyền điều hành công tác (ông Nguyễn Vinh Thư)   
Khác số   :   KHAC   3 : 17/1/2018 [Xem chi tiết]
Giấy ủy quyền ông Đỗ Trung Trực   
Khác số   :   KHAC   2 : 16/1/2018 [Xem chi tiết]
Về việc ủy quyền điều hành công tác (ông Nguyễn Vinh Thư)   
Báo cáo đi số   :   BCDi   1 : 10/1/2018 [Xem chi tiết]
Giấy ủy quyền công tác ông Đỗ Trung Trực   
Khác số   :   KHAC   1 : 10/1/2018 [Xem chi tiết]
Giấy ủy quyền điều hành công tác ông Đỗ Trung Trực   
Khác số   :   KHAC   14 : 27/12/2017 [Xem chi tiết]
Về việc đánh giá và phân loại công chức, viên chức năm 2017   
Công văn đến số   :   CVDEN   179 : 14/12/2017 [Xem chi tiết]
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại cuộc họp Hội ý công tác của lãnh đạo Bộ ngày 04/12/2017   
Công văn đến số   :   CVDEN   178 : 14/12/2017 [Xem chi tiết]
   
Khác số   :   KHAC   13 : // [Xem chi tiết]
Giấy ủy quyền ông Hoàng Minh Toán   
Khác số   :   KHAC   12 : 14/12/2017 [Xem chi tiết]
Giấy ủy quyền điều hành công tác   
Khác số   :   KHAC   11 : 8/12/2017 [Xem chi tiết]
Quyết định về việc phân công công tác đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng   
Quyết định đến số   :   QDDEN   10 : 7/12/2017 [Xem chi tiết]
Về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 106/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá tài sản   
Công văn đến số   :   CVDEN   177 : 1/12/2017 [Xem chi tiết]
Về việc thực hiện chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC   
Công văn đến số   :   CVDEN   176 : 1/12/2017 [Xem chi tiết]