•  

   
  View All Categories
     

             
  Kiểm tra ip

  Downloads

  Added > 2/24/2012  Views > 3283  Rating > 0

    kiểm tra ip cho mạng Lan

  Download from Asia Mirror
  Download from Europe Mirror
  Download from USA Mirror
  Download from Africa Mirror
  Download here | Rate Download
             
  dropbox USBonline

  Downloads

  Added > 2/6/2012  Views > 3569  Rating > 0

    Dropbox là mộ công cụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến rất tốt tương thích với mọi hệ điều hành (kể cả windown mobile, android...) , nó đồng bộ hóa dữ liệu giữa các thiệt bị với nhau như PC, laptop hay mobile. Mỗi khi bạn upload 1 file vào trang web Dropbox thì ngay lập tức máy tính của bạn sẽ có dữ liệu đó tương tự khi bạn Save vào thư mục trong máy tính thì trang web dropbox đó cũng cập nhật dữ liệu mà bạn save. Khi download dropbox về cài thì bạn chỉ cần đăng kí là nick mail là sử dụng đc free 2Gb. Nhiều người gọi Dropbox là chiếc hộp thần kỳ .

  Download from Asia Mirror
  Download from Europe Mirror
  Download from USA Mirror
  Download from Africa Mirror
  Download here | Rate Download
             
  hướng dẫn truy cập văn bản điện tử

  Văn Bản Hành Chính

  Added > 11/21/2011  Views > 3389  Rating > 0

    hướng dẫn truy cập văn bản điện tử

  Download from Asia Mirror
  Download from Europe Mirror
  Download from USA Mirror
  Download from Africa Mirror
  Download here | Rate Download
             
  Teamviewer

  Downloads

  Added > 6/30/2011  Views > 8235  Rating > 0

   

   
      Tải về TeamViewer Bản đầy đủ
     
        Tải về TeamViewer
     

   


  Download from Asia Mirror
  Download from Europe Mirror
  Download from USA Mirror
  Download from Africa Mirror
  Download here | Rate Download
             
  Chương trình nhăc việc

  Downloads

  Added > 9/27/2010  Views > 17  Rating > 0

    Đây là phần mềm nhắc việc tích hợp với Website này, nhằm hỗ trợ cán bộ Đài Khí tượng Cao không trong công việc

  Download from Asia Mirror
  Download from Europe Mirror
  Download from USA Mirror
  Download from Africa Mirror
  Download here | Rate Download
             
  Chương trình lấy số liệu ra đa tự động

  Downloads

  Added > 7/27/2010  Views > 2756  Rating > 1

    Chương trình lấy số liệu ra đa tự động

    Chạy tự động tại đây

  Download from Asia Mirror
  Download from Europe Mirror
  Download from USA Mirror
  Download from Africa Mirror
  Download here | Rate Download
             
  FTpclient

  Downloads

  Added > 6/28/2010  Views > 64  Rating > 0

    phần mềm truy client ftp

  Download from Asia Mirror
  Download from Europe Mirror
  Download from USA Mirror
  Download from Africa Mirror
  Download here | Rate Download
             
  Mẫu Giấy đi đường

  Downloads

  Added > 6/2/2010  Views > 3920  Rating > 0

    Mẫu văn bản giấy đi đường

  Download from Asia Mirror
  Download from Europe Mirror
  Download from USA Mirror
  Download from Africa Mirror
  Download here | Rate Download
             
  Mã điện CaoKhông

  Downloads

  Added > 12/14/2009  Views > 84  Rating > 0

    chương trình download mã điện cao không tổng hợp phụ vục phần mềm Raob

  Download from Asia Mirror
  Download from Europe Mirror
  Download from USA Mirror
  Download from Africa Mirror
  Download here | Rate Download
             
  Chương trình truyến số liệu Rađa tự động

  Downloads

  Added > 10/6/2009  Views > 4076  Rating > 0

    Chương trình truyến số liệu Rađa tự động từ các trạm về Đài Khí tượng Cao không

  Download from Asia Mirror
  Download from Europe Mirror
  Download from USA Mirror
  Download from Africa Mirror
  Download here | Rate Download

  Records per page
  Page
  1 2

  Powered by aspportal
  All the comments are property of their posters.
  Images, logo, content and design are copyright by ASPPortal.net. All Rights Reserved.
  ASPPortal is a free software released under the GNU/GPL